Taryfa za wodę i ścieki

31 sty

Suchedniów dn. 20.07.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1-7 i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz.139) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr … Read More »