Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: referent ds. zbytu

31 lip

                                                                                                       Zał. Nr 1                                                                                                      do Zarządzenia nr 5/2017                                                                                                      Kierownika Zakładu Gospodarki                                                                                                   Komunalnej w Suchedniowie                                                                                                      z dnia 26.07.2017r.    Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Kościelna 21, 26-130 Suchedniów   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY : referent ds. … Read More »