Remont Wodociągu w Parku Miejskim

18 wrz

Ze  względu na bardzo zły stan techniczny oraz częste awarie odcinka wodociągowego w Parku  Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przeprowadza remont na długości 220 metrów od zasuwy przy ulicy Bodzentyńskiej do hydrantu znajdującego się na skarpie przy ulicy Dawidowicza.