Nowe Taryfy za wodę i ścieki

3 lip

Suchedniów dn. 29.06.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. 328 … Read More »