Informacja o obowiązkowej legalizacji podliczników wody

14 Maj

Informacja o obowiązkowej legalizacji podliczników wody: Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przypomina odbiorcom korzystającym z wodomierzy-podliczników o obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany. Każdy wodomierz (zarówno główny jak i tzw. podlicznik), którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych (w tym … Read More »