Nowe taryfy za wodę i ścieki

15 Maj

Suchedniów dn. 15.05.2019 r.                 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. … Read More »