OGŁOSZENIE

26 cze

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !      W związku z modernizacją przepompowni wody może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. ZAGÓRSKIEJ od firmy MAXOL do końca ulicy w dniu: 27.06.2019r. od godziny … Read More »