OGŁOSZENIE !!!

15 lip

  O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !         W związku z rozbudową wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. SPORTOWEJ i  ul. CHOROSZEWSKIEGO w dniu: 16.07.2019r. od godziny 800 … Read More »

Ogłoszenie!!!

3 lip

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !        W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. KIELECKA, ul. ŚWIERKOWA i OSTOJÓW od Straży Pożarnej do Termatexu w dniu: … Read More »

OGŁOSZENIE!!!

1 lip

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !     W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. KOŚCIUSZKI od numeru 12 do końca ulicy w dniu: 02.07.2019r. od godziny 800 … Read More »