OGŁOSZENIE !!!

27 lis

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !        W związku z wymianą zasuwy wystąpi przerwa w dostawie wody przy ul. ZAGÓRSKIEJ (od Firmy MAXOL do końca ulicy) w dniu: 29.11.2019r. od godziny 800 … Read More »

OGŁOSZENIE !!!

26 lis

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !       W związku z wymianą zasuwy wystąpi przerwa w dostawie wody przy ul. PLACOWEJ od nr. 1 do końca i ul. LEŚNA w dniu: 27.11.2019r. od … Read More »

Ogłoszenie wyjaśniające!!!

6 lis

  O G Ł O S Z E N I E  WYJAŚNIAJĄCE ! ! !       W związku z błędną interpretacją ogłoszenia dotyczącą przerwy w dostawie wody w miejscowości Suchedniów i Mostki w dniu 06.11.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej … Read More »

OGŁOSZENIE !!!

4 lis

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !       W związku z przebudową przez firmę BUDROMOST – STARACHOWICE  obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej DW 751 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości SUCHEDNIÓW i … Read More »