Naprawa drogi

23 wrz

Naprawa drogi gminnej od końca ulicy Spokojnej w stronę ogródków działkowych. Podmyte fragmenty drogi zostały wykorytowane a następnie uzupełnione płytami betonowymi. Pobocza drogi zostały zniwelowane i wyprofilowane tak, aby woda opadowa swobodnie spływała na pobocze drogi.