Ogłoszenie

21 mar

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie poszukuje pracownika w charakterze inkasenta. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV sekretariacie ZGK przy ulicy Kościelnej 21 lub drogą elektroniczną na adres mkusza@zgksuchedniow.pl