INFORMACJA

17 cze

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że stacja zlewcza ścieków dowożonych jest czynna od dnia 17.06.2020 w godzinach od 7:00 do 19:00