Informacja dotycząca porządkowania terenu Miasta i Gminy Suchedniów

18 maj

             Pragniemy zapewnić wszystkich mieszkańców że dbanie o czystość i porządek na terenie miasta i gminy jest priorytetowym zadaniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Pracownicy Zakładu na bieżąco wykonują zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości, koszeniem traw, utrzymaniem zieleni, skwerów, czy podcinką i pielęgnacją drzew. W ostatnim czasie zostały m.in. wymienione i odremontowane wszystkie ławki w miejskim parku.

20160504_095017

20160502_123938

           Jesteśmy Państwu wdzięczni za wiele ciepłych słów pod kątem pracy Zakładu. Wszystkie Państwa uwagi i sugestie przyjmujemy do wiadomości i staramy się na miarę istniejących możliwości kadrowych i finansowych Zakładu wprowadzać w życie.

20160509_095223

20160513_105024

IMG_0950

        Utrzymanie czystości i porządku jest tylko jednym z licznych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na co dzień usuwamy awarie, odbieramy ścieki, naprawiamy sieci wodociągowe, wykonujemy także wiele innych zadań określonych w statucie. Zmorą są często skomplikowane awarie, oraz zapchania sieci kanalizacyjnej, a jest ich w istocie bardzo dużo. Zdarzają się przypadki, że awarie usuwane są w święta lub w nocy. W ciągu ostatniego półrocza nie było przerwy na dostawę wody dłuższej niż kilka godzin. Zaznaczam, przy tym że jesteśmy do Państwa dyspozycji, stale dbamy o podnoszenie jakości usług świadczonych przez Zakład.

           Ze swej strony zapewniam, że robimy wszystko aby nasze miasto i gmina lśniła czystością i porządkiem oraz stawała się wzorem dla innych

Stanisław Dymarczyk

Kierownik Zakładu