Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. zbytu

18 sie

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko :

referent ds. zbytu

(nazwa  stanowiska pracy)

 

               W ZAKŁADZIE GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W SUCHEDNIOWIE

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany  Pan

 

PAWEŁ  HERMAN

zamieszkały:  SUCHEDNIÓW

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Herman spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz zaprezentowana wiedza uzasadnia wybór ww. osoby na stanowisko referenta ds. zbytu.

Suchedniów , dn. 18.08.2017r.

 

 

Kierownik Zakładu

Stanisław Dymarczyk