INFORMACJA !!!

18 kw.

 

INFORMACJA !!!

 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że nie jest odpowiedzialny za brak wody na terenie cmentarza.

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować do Zarządcy Cmentarza.