Komunikat w sprawie jakości wody

19 paź

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że woda w wodociągu Suchedniów spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. (Dz.U.2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W załączeniu wyniki badań z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.