Modernizacja sieci wodociągowej ø160 przy ul. Kościelna metodą przewiertu horyzontalnego HDD w dniach 11-12.04.2016r

15 kw.

Przy ulicy Kościelna w Suchedniowie została wykonana modernizacja wodociągu z zastosowaniem metody przewiertu horyzontalnego. Jest to bezwykopowa metoda instalowania rur pod ziemią, wykonywana z wysoką dokładnością, z minimalnym wpływem na otoczenie. Podstawowe zalety wiercenia horyzontalnego, w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych, to niski wpływ na środowisko naturalne, krótki czas wykonania, brak konieczności odtwarzania powierzchni, możliwość prowadzenia prac w zurbanizowanym otoczeniu. Przewierty poziome umożliwiają przeprowadzenie instalacji metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe wykonanie odkrytego wykopu.

przewierty_sterowane2

Rys. Wizualna prezentacja wykonania horyzontalnego przewiertu sterowanego

  1. Wiertnica
  2. Żerdzie obracające się wokół własnej osi i jednocześnie wpychane po wyznaczonej trajektorii
  3. Głowica pilotażowa z zamontowaną tuż za nią sondą pomiarową
  4. Pracownik z lokalizatorem sondy
  5. Głowica rozwiercająca otwór pilotażowy
  6. Wciągana rura
  7. Krętlik zapobiegający obracaniu się rury

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia z realizacji tej inwestycji

IMG_0918 IMG_0897 IMG_0903 IMG_0907 IMG_0910 IMG_0934 IMG_0946