Nie należy wrzucać!

5 sty

Do kanalizacji wrzucany tony śmieci rocznie. Śmieci powodują zatory i są przyczyną awarii. Utrudniają oczyszczanie ścieków.

Nie należy wrzucać:

Do sieci kanalizacyjnej nie powinny trafiać: