OGŁOSZENIE !!!

22 paź

 

O G Ł O S Z E N I E   ! ! !

 

    W związku z wykonaniem nowego odcinka wodociągu (Hala Sportowa przy SP. 1)

może wystąpić przerwa w dostawie wody

na oś. BUGAJ

w dniu: 24.10.2019r. od godziny 800 do 1400.

Za występujące utrudnienia przepraszamy .