OGŁOSZENIE!!!

23 sty

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

  

    W związku z remontem prowadzonym przez firmę BUDROMOST przy                 ul. POWSTAŃCÓW mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody

na ulicach: POWSTAŃCÓW

FABRYCZNA

SPOKOJNA

KRÓTKA

w dniu: 24.01.2020r. od godziny 800

Za występujące utrudnienia przepraszamy .