OGŁOSZENIE !!!

27 sty

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! ! 

    W związku z remontem prowadzonym przez firmę BUDROMOST przy                            ul. POWSTAŃCÓW mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody

na ulicach: POWSTAŃCÓW

FABRYCZNA

SPOKOJNA

KRÓTKA

MICKIEWICZA

E.PECK

w dniu: 28.01.2020r. od godziny 800

 

Za występujące utrudnienia przepraszamy .