OGŁOSZENIE

26 cze

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! ! 

    W związku z modernizacją przepompowni wody może wystąpić przerwa w dostawie wody

przy ul. ZAGÓRSKIEJ od firmy MAXOL do końca ulicy

w dniu: 27.06.2019r. od godziny 900 do 1500

Za występujące utrudnienia przepraszamy .