Ogłoszenie!!!

3 lip

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

  

    W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody

przy ul. KIELECKA, ul. ŚWIERKOWA i OSTOJÓW od Straży Pożarnej do Termatexu

w dniu: 04.07.2019r. od godziny 800 do odwołania

 

Za występujące utrudnienia przepraszamy .