Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 03.10.2017r

2 paź

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z wymianą wodomierza może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Fabrycznej 1 w dniu:

03.10.2017r. od godz. 800 do godz. 1200

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej