Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 03.11.2017r

2 lis

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z wymianą zasuwy do budynku szkolnego może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Pasternik i Ogrodowa od nr.7 do końca w dniu:

03.11.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej