Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 04.10.2017r

3 paź

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z wymianą wodomierza może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Piłsudskiego 7 w dniu:

04.10.2017r. od godz. 800 do godz. 1200

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej