Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 06.12.2017r

5 gru

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z montażem zasuwy sieciowej może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Placowej w dniu:

06.12.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej