Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 07.12.2017r

6 gru

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z wymiana zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Koszykowej w dniu:

07.12.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej