Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 08.08.2017r

7 sie

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

  W związku z wymianą zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Żeromskiego od nr.17 do końca i ul. Wrzosowej w dniu:

08.08.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej