Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 10.04.2018r

9 kw.

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z wymianą hydrantu może wystąpić przerwa w dostawie wody
Mostki  od nr. 63 do 73 w dniu: 10.04.2018r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej