Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 11.05.2017

10 maj

O G Ł O S Z E N I E

W związku z włączeniem do sieci wodociągowej nowego odbiorcy może wystąpić

przerwa w dostawie wody przy ul. Zagórska, Warszawska, Jodłowa

w dniu:11.05.2017r.od godz. 8:00 do godz. 15:00

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej