Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 14.03.2018r

13 mar

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z wymianą zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
Mostki nr. od 63 do 73 w dniu:

14.03.2018r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej