Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 15.03.2018r

14 mar

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Placowej w dniu:

15.03.2018r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej