Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 18.10.2017r

17 paź

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z remontem sieci wodociągowej w Parku Miejskim może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Dawidowicza w dniu:

18.10.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej