Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 20.06.2017

19 cze

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

    W związku z usunięciem awarii wodociągowej i wymianą hydrantu może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Partyzantów , Młynarska , Harcerska, Warszawska od 120a do 126 w dniu:

20.06.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej