Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 21.06.2018r

19 cze

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z wymianą zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Berezów i ul. Koszykowa w dniu:

21.06.2018r. od godz. 800 do godz. 1500

 

Za występujące utrudnienia przepraszamy .