Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 22.06.2017

21 cze

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z wymianą zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Słowackiego od nr 10 do końca, ul. Kielecka od nr 17 do 39 .w dniu:

22.06.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej