Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 22.08.2017r

21 sie

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 W związku z remontem przyłącza wodociągowego Szkoły Podstawowej nr.1 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów 6 może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Staszica i ul. Szarych Szeregów 6 w dniu:

22.08.2017r. od godz. 800 do godz. 1800

 

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej