Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 24.04.2018r

23 kw.

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z wymianą zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Dawidowicza w dniu: 24.04.2018r. od godz. 800 do godz. 1500

 

 

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .