Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 24.05.2017

23 maj

O G Ł O S Z E N I E

W związku z włączeniem do sieci wodociągowej nowego odcinka sieci wodociągowej

może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. Pasternik, Ogrodowa

w dniu:24.05.2017r.od godz. 8:00 do godz. 15:00

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej