Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 25.04.2018r

24 kw.

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Ogrodowej, ul. Pasternik, ul. Bodzentyńska nr. 23, 25, 25A w dniu:

25.04.2018r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .