Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 28.06.2017

27 cze

 O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z wymianą zasuwy i hydrantu może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Kościuszki od nr 12 do końca i ul. Emili Peck 18 i 20 w dniu:

28.06.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej