Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 28.07.2017r

27 lip

 O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody
przy ul. Stokowiec nr.103-143 i od 178 do końca w dniu:

28.07.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej