Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 28.11.2018r

26 lis

 O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że w związku z montażem zasuwy wodociągowej i wykonaniem instalacji P.POŻ., może wystąpić przerwa w dostawie wody na ulicy Kieleckiej od nr 79 do 103 i w Ostojowie od nr 2 do 176  

w dniu: 28.11.2018r. od godz. 800 do odwołania

Za występujące utrudnienia przepraszamy .