Ogłoszenie o utrudnieniach w dostawie wody w dniu 29.06.2017

28 cze

 O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !

   W związku z wymianą zasuwy może wystąpić przerwa w dostawie wody
w miejscowości Michniów  w dniu:

29.06.2017r. od godz. 800 do godz. 1500

Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy .

Z poważaniem Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej