Ogłoszenie wyjaśniające!!!

6 lis

 

O G Ł O S Z E N I E  WYJAŚNIAJĄCE ! ! !

 

    W związku z błędną interpretacją ogłoszenia dotyczącą przerwy w dostawie wody w miejscowości Suchedniów i Mostki w dniu 06.11.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej wyjaśnia, że mogą wystąpić chwilowe braki w dostawie wody lub spadek ciśnienia tylko w dniu dzisiejszym.

Firma BUDROMOST-STARACHOWICE wykonująca przebudowę obiektu mostowego zobowiązuje się do przepięcia wodociągu w jak najkrótszym czasie.

Za występujące utrudnienia przepraszamy .