Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej !

30 wrz

              29 września w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie została podpisana preumowa pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Suchedniów na realizację projektu – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej”

             Celem projektu jest wprowadzenie procesu polegającego na przetworzeniu osadu z oczyszczalni ścieków w stały, sterylny i suchy produkt za pomocą CaO, przy wykorzystaniu ciepła reakcji hydrolizy wapna palonego. Dzięki reakcji termicznej pomiędzy wapnem palonym a wodą, przebiegającej w podwyższonej do 135-140°C temperaturze, następuje przemiana fizyko-chemiczna osadów w hydrofobowy produkt gotowy do zastosowania w rolnictwie, drogownictwie, do produkcji cementu, jako sorbent tlenków SOx, NOx, do wykonania warstw pośrednich na składowiskach opadów i do stabilizacji gruntów i upraw leśnych.

Koszt całkowity wynosi 7 388 776,01 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 4 517 829,54 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

img_1384

102-umowa-oczyszczalnia
„Podpisanie preumowy” (fot. J. Kita)
Źródło: http://naszsuchedniow.blogspot.com/2016/09/bedzie-przebudowa-oczyszczalni.html#more