STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

21 gru

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych

 1. Zimowe utrzymanie dróg polega na:
  1. Odpłużeniu dróg gminnych I, II i III kolejność

 1. Uszorstnieniu dróg gminnych I, II i III kolejności odśnieżania (polegające na sypaniu na nawierzchnię dróg gminnych mieszanki piaskowo – solnej.

 • Odpłużaniu z jednoczesnym uszorstnieniem dróg gminnych I, II i III kolejności odśnieżania (polegające na odśnieżeniu nawierzchni drogi gminnej jednocześnie sypiąc na odśnieżoną nawierzchnię.

 1. Odśnieżeniu chodników (polegające na odśnieżaniu oraz posypywaniu ich mieszanką piaskowo – solną.

 1. Realizacja usługi winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

 1. Zimowe utrzymanie dróg, ulic oraz chodników ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i musi być wykonywana według standardu:
  1. Na drogach I kolejności zimowego utrzymania, odśnieżanie prowadzone będzie systemem patrolowo interwencyjnym. Prace przy odśnieżaniu tych dróg będą rozpoczynane nie później niż w ciągu dwóch godzin od wystąpienia opadów. Stan utrzymania dróg w tym standardzie przedstawia się następująco:

 • jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości oraz posypana mieszanką piaskowo – solną w miejscach szczególnie niebezpiecznych ( odcinki o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowania, zakręty, przystanki autobusowe) oraz po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po konsultacjach z Zamawiającym posypanie całych odcinków dróg.

 • po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na jezdni do 6 godzin, błoto pośniegowe do 8 godzin, występuje warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu, dopuszczalne lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych,

 • od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez Zamawiającego lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o jego wystąpieniu gołoledź, szron, szadź

 

musi być usunięta w ciągu 6 godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawiska, a lodowica w ciągu 8 godzin.

 

 1. Na drogach II kolejności zimowego utrzymania, odśnieżanie prowadzone będzie systemem interwencyjnym po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po konsultacjach telefonicznych z przedstawicielem Zamawiającego – po wystąpieniu utrudnień w ruchu. Stan utrzymania dróg w tym standardzie przedstawia się następująco:

 • jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości, a posypana mieszanką piaskowo – solną na odcinkach decydujących o możliwości ruchu oraz po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po konsultacjach z Zamawiającym posypanie całych odcinków dróg,

 • po ustaniu opadów występuje luźna warstwa zajeżdżonego śniegu, naboju śnieżnego oraz języki śniegowe,

 • zaspy występują do 8 godzin po ustaniu opadów (dopuszcza si ę miejscowe przerwy w komunikacji do 8 godzin),

 • od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez Zamawiającego lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o jego wystąpieniu w miejscach

wyznaczonych gołoledź usuwana jest w czasie do 10 godzin od stwierdzenia, a lodowica pośniegowa – do 12 godzin od stwierdzenia.

 1. Na drogach III kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone będzie systemem interwencyjnym po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po konsultacjach telefonicznych z przedstawicielem Zamawiającego – po wystąpieniu utrudnień w ruchu. Stan utrzymania dróg w tym standardzie przedstawia się następująco:

 • jezdnia odśnieżona na całej szerokości na odcinkach decydujących o możliwości ruchu po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po konsultacjach z

Zamawiającym,

 • po ustaniu opadów występuje luźna warstwa zajeżdżonego śniegu, naboju śnieżnego oraz języki śniegowe,

 • zaspy występują do 24 godzin po ustaniu opadów (dopuszcza si ę miejscowe przerwy w komunikacji do 24 godzin),
 • od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez Zamawiającego lub powzięcia

przez niego uwiarygodnionych informacji o jego wystąpieniu w miejscach wyznaczonych gołoledź usuwana jest w czasie do 24 godzin od stwierdzenia, a lodowica pośniegowa – do 24 godzin od stwierdzenia.