Telefony inkasentów

18 sty

W przypadku nieobecności właścicieli posesji w dniu odczytów wodomierzy prosimy o bezpośredni kontakt z inkasentami w celu podania stanu licznika:

Inkasent 1: 537-665-899

Inkasent 2: 537-665-808

Harmonogram odczytów wodomierzy z poszczególnych ulic również można sprawdzić na powyższych numerach.