WAŻNE!

24 maj

OGŁOSZENIE
       Zakład Gospodarki Komunalnej                                                              w Suchedniowie zwraca się z prośbą do Odbiorców usług pobierających wodę na cele rolnicze i utrzymanie zieleni o zgłoszenie się do Biura Obsługi ZGK w celu wymiany podliczników wody, które straciły okres ważności. Okres legalizacyjny układu pomiarowego wynosi 5 lat. Urządzenia, które nie zostaną wymienione przez abonentów będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli według wskazań tylko wodomierza głównego (naliczanie opłat włącznie z odprowadzaniem ścieków).
OSTATECZNY TERMIN WYMIANY WSZYSTKICH PODLICZNIKÓW ZAINSTALOWANYCH PRZED 01.01.2019 R. - UPŁYWA W DNIU 30.06.2023 R.